Veggavisen Sjakk

Følges av 412 medlemmer.
Origo Veggavisen Sjakk er en sone på Origo. Les mer

Kasparovs høyeste «liverating»?

Magnus’ livestatus etter Bilbao blir også hans neste offisielle rating. Dersom han faktisk hadde slått Aronian, ville han også ha overgått Kasparovs 2851. Men hvor mye høyere var Kasparov på en «liverating»?

Jeg har forsøkt å gjøre en del av grovarbeidet med å finne ut, ved å lete opp Kasparovs siste partier før ratingmilepælene, og hans første partier etter ratingmilepælene.

Kasparov spilte seg opp fra 2812 til 2851 i løpet av første halvår 1999. Ratingen for juli 1999 ble gjort opp etter turneringen i Frankfurt i månedsskiftet juni—juli, se http://www.chess.co.uk/twic/twic245.html#5 . Det ser ut som at turneringen før den, var Sarajevo, der Kasparov scoret ½,½,1, ½,1,½, 1,1,1 og en performance på 2912.
Kasparovs resultater Frankfurt: ½,½,1, ½,½,½, ½,1,½, 1,½,½ og en performance på 2842 i en turnering ratet 2764.

Nå vet jeg faktisk ikke hvordan liveratinger fungerer. Baserer de seg på liveratinger per forrige parti? De 2842 er tross alt lavere enn de 2851. Liveratingen før de to siste partiene i Frankfurt, må vel ha vært et poeng eller to over de 2851, men kan noen regne ut liveratingen etter Sarajevo?

Frankfurt var Kasparovs siste ratede partier i 1999, hvilket forklarer hvorfor ratingen hans for januar 2000 var helt lik. Januar 2000: Wijk aan Zee. Siden han åpnet med vinst, må liveratingen hans ha gått opp. Kasparovs resultater: 1,½,1 ½,1,½, ½,½,1, 1,½,½,1 . Om jeg legger til grunn de offisielle ratingene, skal han ha fått +2.5 for første, tapt det på andre, vunnet det tilbake i tredje, tapt det i fjerde, og vært opp +4.0 etter femte, der han slo Morozevich. Det må ha vært peak i den turneringen. Ergo, liverating 2855 per 20. januar 2000 – hvis jeg har forstått algoritmen rett. Kan ikke være mye feil etter fem partier. En performance på 2860 skal ha spist opp to av disse fire poengene ved turneringens slutt – 2853.

Februar/mars 2000: Linares. Kasparov avslutter med seks remiser, så det burde være tilstrekkelig å se på de fire første partiene. Shirov 2751 (vinst, bør gi 2857), Khalifman 2656 (½), Kramnik 2758 (½) og Anand 2769 (vinst). Både etter parti 1 og 4 er Kasparov i +3.8 (hvis det er de 2851 som legges til grunn for liveratingen … jeg har brukt siste offisielle på de andre, og her begynner det å bety et par tiendeler). Kan noen etterprøve dette? I 2000 hadde han så langt altså spilt mot motstandere med følgende FIDE-ratinger (altså, ikke liveratinger): 2659, 2633, 2646, 2715, 2758, 2683, 2769, 2605, 2655, 2659, 2725, 2758, 2658, 2751, 2656, 2758, 2769. (Det siste er altså vinstpartiet mot Anand.)

Så per 28. februar og 4. mars 2000, skal Kasparov ha hatt en liverating på 2857. Kanskje 2856, hvis de 2851 var på heldig avrunding.

Jeg vil tro at dette er peak. Han åpnet 2001 med to seire i Wijk aan Zee, før det blir en haug med remiser. Vinstene var mot Topalov 2718 og Fedorov 2757, og gav ikke mer enn +4.9. 2854 per 14. januar 2001.

Så langt jeg kommer, ved hjelp av This Week In Chess og kalkulatoren på http://skaktal.dk/en/elo.php, er det altså som følger:

  • Etter Sarajevo 1999: ukjent for meg. Kan noen gjøre jobben?
  • 20. januar 2000: 2855
  • 28. februar og 4. mars 2000: Minst 2856, sannsynligvis 2857.
  • 14. januar 2001: 2854

Kan noen fikse opp Sarajevo 1999 og gjennomgå tallene på nytt, så vi får ut noe som ligner en fasit?

Vist 3054 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Endring i live rating tar utgangspunkt i offisiell rating, ja. Ikke i live rating.

Selv synes jeg vel at det er OFFISIELL rating som er det man skal henge seg opp i her. Dersom Magnus passerer 2851, og går tilbake til 2849 – vil han jo ikke ha rekorden. Dermed er det også 2851 som er interessant, og ikke Kasparov sin live rating på et gitt tidspunkt.

Men nå får de nye ratingtall litt oftere enn tidligere, så dermed kan det kanskje hevdes at det er enklere for Magnus å få høyere enn 2851, enn det var for Kasparov …

Det kommer garantert noen oppslag den dagen Magnus bryter 2851 live, selv om sammenligningen er unfair. Nå kan vi si at fokuset på liveratinger har satt opp enda en verdensrekordkategori Magnus kan stikke av med, men da er det i hvert fall en fordel å ha en idé om hva verdensrekorden er for noe. Selv om dagspressa sikkert kommer til å overse forskjellen.

Altså: vi bestiller 2852 til nyttår (så slipper man diskusjonen om hyppighet, for det var januarratinger i gamle dager også) og noen passe feite presseoppslag, og deretter 2858 etter et par dager i Wijk aan Zee og enda flere feite pressoppslag, sånn at sponsorene begynner å se pengeverdien i å sponse noe vettugere enn WWF og Tour de Pharmacia.

Hyppigere ratingoppdateringer gjør det forresten vanskeligere å ligge på topp i ti år sammenhengende, men den rekorden må vi uansett vente en stund på.

Ser ut som jeg har misset en liten sak eller to fra begynnelsen av år 2000, altså før Wijk aan Zee: http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1553499
og http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1553686, . Var disse ratet?

Dersom Magnus alltid øker ratingen sin, taper han jo faktisk noen poeng pga dette. Dersom han fra turnering 1 til turnering 2 går opp 10 poeng, vil han ikke stige så mye fra turnering 2 til turnering 3, fordi han får mindre igjen for å vinne et parti.

Men man må naturligvis også hensynta at motstanderen har justert sin rating, så det blir avansert matematikk og beregne hvilken effekt dette har.

Dersom jeg skal tippe, så tror jeg egentlig ikke det er mange poeng det utgjør.

Flott gjennomgang Porcus!

Jeg tror ikke det er noe poeng å regne ut live ratingen etter Sarajevo. Siden hans performance i Frankfurt var høyere enn 2812 så må han ha tjent ratingpoeng på Frankfurt og dermed må live-ratingen etter Sarajevo ha vært lavere enn 2851.

Siden hans performance i Frankfurt var høyere enn 2812 så må han ha tjent ratingpoeng på Frankfurt

I forhold til de 2812, ja. Men jeg visste ikke om liveratingen fungerte slik at han ville tjene poeng på Frankfurt i forhold til liveratingen etter Sarajevo. (De 2842 er under de 2851.)

Dersom Magnus alltid øker ratingen sin, taper han jo faktisk noen poeng pga dette. Dersom han fra turnering 1 til turnering 2 går opp 10 poeng, vil han ikke stige så mye fra turnering 2 til turnering 3, fordi han får mindre igjen for å vinne et parti.
Men man må naturligvis også hensynta at motstanderen har justert sin rating, så det blir avansert matematikk og beregne hvilken effekt dette har.

Men dersom det er ratinginflasjon over tid, så vil Magnus også møte stadig høyere ratede spillere. Altså, ratingene deres går opp raskere enn de ville ha gjort med sjeldnere oppdateringer. Det er ikke matematikken som er kinkig, det er forutsetningene du legger inn i den. Matematikken kan du løse numerisk opp til hvilken nøyaktighet du måtte ønske.

La oss gjøre et par regneeksempler for å se på en spiller som vinner hele tiden, og hvilket utslag kontinuerlig ratingoppdatering måtte ha.

  • Case 1: to spillere, A og B, som i hvert steg spiller ett og bare ett parti som A hele tiden vinner, og så oppdateres begges rating. Deretter spiller de mot hverandre igjen.

La meg forutsette en K-faktor på 10 (det er spillere over 2400 vi snakker om), og så bruker jeg Elos formel uten avrunding. Ta et regneark. Sett A sin startrating i celle A1. Kopier følgende inn i A2:

=A1+10/(1+10^(($A1-$B1)/400))

Sett B sin startrating i celle B1. Kopier følgende inn i B2:

=B1-10/(1+10^(($A1-$B1)/400))

Så kan du kopiere nedover.

For eksempel, hvis de starter likt, vil seks seire bety 28 poeng, mot 30 dersom det ikke hadde blitt oppdatert i hvert steg. Hvorfor bruker jeg seks som eksempel? Fordi det er forskjellen på månedlig ratingoppdatering og to ganger i året.

  • Case 2: A vinner hele tiden, men møter hver gang en ny spiller med samme rating som B startet med. Da kopierer du B1 til hele B-kolonnen. For eksempel, hvis de starter likt og spiller seks ganger, vil den kontinuerlige oppdateringen redusere A sin score med et halvt poeng.

Dette siste caset passer kanskje bedre for en situasjon der en spiller er ‘på toppen av pyramiden’. Der oppe er det veldig få, og nede på 2700-tallet er det mange, og man vil spille mange partier før man kommer tilbake til samme motspiller.

Det finnes en annen diskusjonstråd på nettet som har tatt opp dette tidigere. Informasjonen der tyder på at høyeste live rating var 2856,8 (“gain peaked at 5.8”). Dette stemmer bra med det som Porcus skrev ovenfor (“Minst 2856, sannsynligvis 2857”).

Det står også: “I don’t know the rounding of the 2851 so it looks like in March 2000 Kasparov had a live rating of about 2857.”

Jeg forstår ikke problemstillingen med avrundingen av 2851. Det er da ikke snakk om noen desimaler på utgangsratingen 2851(?)

Videre nevnes det at nøyaktig beregningsmetode er bittelitt endret og dersom man bruker metoden som gjaldt den gangen så blir høyeste live-tall ca 2855. (“I get about 2855 at the same point for the old method.”)

Når det gjelder effekten av hyppigheten av oppdateringene så kan man kanskje si at to fenomener er svært viktige:

1) En spiller som har jo-jo-ratingutvikling vil med hyppige oppdateringer ha større mulighet til å få registrert et høyt topp-tall.

2) En spiller som har ekstrem ratingfremgang i en periode vil ved hyppige oppdateringer få svakere fremgang.

Effekten av generell ratinginflasjon tror jeg er liten i denne sammenhengen.

Magnus kan i teorien få glede av 1), men det har vært lite jo-jo-tendenser på ham i det siste.

Kasparov har utvilsomt hatt glede av 2).

Langsrud: takk for korreksjonene. Den tråden du lenker til, var vel den eneste jeg noensinne hadde funnet ved å google og herje, og siden Bonham skrev at han ikke hadde sjekket andre perioder, så satte jeg meg ned med partiene. Glemte selvsagt det andre som stod i den tråden der, siden jeg hadde ørten nettleservinduer oppe.

La oss gjøre det enkelt: Magnus oppnår en rating på 2860 innen nyttår
— så slipper vi ytterligere diskusjon.

Men jeg er enig: 2851 i Kasparovs glanstid raver høyere.

.
PS Jeg spår at Magnus i løpet av to år vil sette en annen rekord:
et resultat på 100 % i en større internasjonal turnering.

sånn at sponsorene begynner å se pengeverdien i å sponse noe vettugere enn WWF og Tour de Pharmacia.

¤ plystre ¤

http://www.dn.no/dnaktiv/article2493748.ece

… Sandnes, er ikke det i nærheten av … ?

¤ plystre ¤

Jeg har gjennomført en kontrollregning og jeg kommer da frem til at peakratingen var 2856,7 etter dagens regnemetode (LiveNy). Alternativt kan man si at den var 2855,9 ifølge reglene som gjaldt i 2000 (LiveGammel).

Jeg har forsøkt å gjennomgå alle 35 partiene som ligger til grunn for Kasparovs rating for juli 2000, 2849. Jeg bruker stort sett samme ratingtall som Porcus ovenfor, men jeg bruker 2748 i parti nummer 5 (Morozevich).

Jeg har satset på at det ”manglede partiet” er mot Boris Avrukh (remis). Datoen på chessgames.com passer ikke med dette, men partiet har annen dato andre steder.

Liveratingen etter 35. parti ender på 2850.5 – noe som ikke passer med ny rating på 2849. Men dette skyldes altså regelendring. Ratinendring ble tidligere basert på gjennomsnitt for hele turneringer. Skal man beregne liverating for år 2000 så er det kanskje mer riktig å benytte reglene som gjaldt da. Man kan da beregne en oppdatert turneringsratingendring etter hvert parti ved å late som at turneringen var slutt etter det partiet.

Parti Rating EndringNy LiveNy EndringGammel LiveGammel
Korchnoi vs Kasparov,  0-1  2659 +2,5 2853,5 (+2,5) 2853,5
Piket vs Kasparov,  1/2-1/2  2633 -2,8 2850,7 (-0,2) 2850,8
Kasparov vs Van Wely, 1-0  2646 +2,4 2853,1 (+2,1) 2853,1
Adams vs Kasparov, 1/2-1/2  2715 -1,8 2851,3 (+0,4) 2851,4
Kasparov vs Morozevich, 1-0  2748 +3,6 2854,9 (+3,5) 2854,5
Short vs Kasparov, 1/2-1/2  2683 -2,2 2852,7 (+1,8) 2852,8
Kasparov vs Anand, 1/2-1/2  2769 -1,1 2851,6 ( 0,0) 2851,0
Lputian vs Kasparov, 1/2-1/2  2605 -3,1 2848,5 (-2,4) 2848,6
Kasparov vs Timman, 1-0  2655 +2,5 2851,0 (-0,9) 2850,1
P Nikolic vs Kasparov, 0-1  2659 +2,5 2853,5 (+2,0) 2853,0
Kasparov vs Leko, 1/2-1/2  2725 -1,7 2851,8 (+1,1) 2852,1
Kramnik vs Kasparov, 1/2-1/2  2758 -1,3 2850,5 (-1,2) 2849,8
Kasparov vs Judit Polgar, 1-0  2658 +2,5 2853,0  +1,3  2852,3
Kasparov vs Shirov, 1-0  2751 +3,6 2856,6 (+3,6) 2855,9
Khalifman vs Kasparov, 1/2-1/2  2656 -2,5 2854,1 (+1,0) 2853,3
Kasparov vs Kramnik, 1/2-1/2  2758 -1,3 2852,8 ( 0,0) 2852,3
Anand vs Kasparov, 0-1 2769 +3,9 2856,7 (+3,6) 2855,9
Kasparov vs Leko, 1/2-1/2  2725 -1,7 2855,0 (+2,0) 2854,3
Shirov vs Kasparov, 1/2-1/2  2751 -1,4 2853,6 (+0,6) 2852,9
Kasparov vs Khalifman, 1/2-1/2  2656 -2,5 2851,1 (-2,1) 2850,2
Kramnik vs Kasparov, 1/2-1/2  2758 -1,3 2849,8 (-3,2) 2849,1
Leko vs Kasparov, 1/2-1/2  2725 -1,7 2848,1 (-5,4) 2846,9
Kasparov vs Anand, 1/2-1/2  2769 -1,1 2847,0  -6,0  2846,3
Avrukh vs Kasparov, 1/2-1/2 2620 -2,9 2844,1  -2,9  2843,4
Kasparov vs Bacrot, 1-0  2594 +1,8 2845,9 (+1,8) 2845,2
Adams vs Kasparov, 1/2-1/2  2715 -1,8 2844,1 ( 0,0) 2843,4
Kasparov vs M Gurevich, 1-0  2680 +2,7 2846,8 (+2,7) 2846,1
Topalov vs Kasparov, 1/2-1/2  2702 -2,0 2844,8 (+0,8) 2844,2
Kasparov vs I Sokolov, 1-0  2637 +2,3 2847,1 (+3,0) 2846,4
Short vs Kasparov, 1/2-1/2  2683 -2,2 2844,9 (+0,6) 2844,0
Kasparov vs Morozevich, 1/2-1/2  2748 -1,4 2843,5 (-1,4) 2842,0
Shirov vs Kasparov, 1/2-1/2  2751 -1,4 2842,1 (-1,6) 2841,8
Kasparov vs Bareev, 1-0  2709 +3,1 2845,2 (+0,9) 2844,3
Kasparov vs Kiril Georgiev, 1-0  2677 +2,7 2847,9 (+4,0) 2847,4
Movsesian vs Kasparov, 0-1  2668 +2,6 2850,5  +5,5  2848,9

Bra jobbet. Selv om jeg ikke helt skjønner nest siste kolonne :-)

Tallene i parentes er foreløpig ratingfremgang i turneringen, mens tallene uten parentes er endelig fremgang etter en hel turnering.

Dersom vi går inn etter fire partier i turnering nummer to så har han spilt mot: 2751, 2656, 2758 og 2769. Dette er en snittrating på 2734, altså en ratingforskjell på 117. Fide-tabellen sier en forventet score på 0,66. Hans faktiske score var 0,75 – altså 0,09 mer. Når 0,09 multipliseres med k=10 og antallPartier=4 så blir resultatet en foreløpig turneringsfremgang på 3,6. Fra før har han tjent 1,3 poeng i den første turneringen. Resultatet blir da en liverating på 2851+1,3+3,6= 2855,9.

Tallet 1,3 ble oppnådd på tilsvarende måte, men hvordan avrunding gjøres kan ha litt betydning. Jeg har basert meg på at en score på 9,5/13 avrundes til 0.73 noe som er 0.01 bedre enn forventet og dermed blir fremgangen 1,3 siden det er 13 partier. Men dersom 9,5/13 ikke ble avrundet så ville fremgangen blitt på 1,4 og i så fall ville liveratingtoppen blitt 2856,0.

Høyeste ratingrekord noensinne eller ikke, alle kan få seg en nesestyver:

Priceless. Har postet den selv her på forumet også.

Men Kramniks berømte tabbe, den er vel egentlig bare sørgelig?

Det er allerede lagt ut «Pairings» for London Chess Classic.

Basert på dagens liveratingtall (funnet Jones på FIDE) ser det ut til at han skal spille mot 2712, 2815, 2795, 2644, 2708, 2705, 2760 og 2775.

Disse tallene var litt «uflaks» med tanke på å sette ratingrekord. Han må nemlig score 6/8 (dvs «+4») for å sette ny rekord. «+3» gir bare 2851,4 – noe som avrundes til 2851. Dersom en av spillernes endelige desemberrating blir sju poeng høyere så vil «+3» gi 2851,5.

Dersom han skal sette ny liveratingrekord så må han score «+3» etter tre eller fire partier eller «+4» etter fem, seks eller sju partier.

Magnus har hvit mot Anand (2775) i siste parti. Så dette kan jo bli morsomt.

Jeg har nevnt dette før, men “alle” har vel fått med seg at 2700chess har gjort jobben også, og kommet til akkurat det samme, og lagt det på forsiden: